Onderwijsprojecten

Voor deze educatieve projecten bedacht en schreef ik de inhoud. De vorm wisselt: er zijn lesbrieven, scripts voor televisie-uitzendingen, projecten met echte materialen, e-learning en blended learning. Veel hangt af van het doel, de doelgroep en de context waarin het materiaal werd aangeboden. Er zijn projecten voor primair onderwijs, vmbo, havo en vwo. Onderwerpen zijn onder meer milieu, grondrechten, energie, water, democratie, financiën, de Olympische Spelen en actuele ontwikkelingen.

trainingen & workshops

Ik sta graag en altijd met veel enthousiasme voor groepen. Voor uiteenlopende organisaties verzorg ik dan ook workshops, colleges of volledige trainingen.

lesmethodes

Een lesmethode bestaat doorgaans uit een aantal lesboeken, digitaal lesmateriaal, toetsen, verwekingsmateriaal, handleidingen en extra verdiepend of verbredend materiaal. Zeker in het voortgezet onderwijs is het aantal varianten groot: er zijn verschillende niveaus (vmbo-bk, vmbo-kgt, vmbo-t, havo, vwo, gymnasium), per niveau verschillende leerjaren en soms ook nog twee taalversies. Het ontwikkelen van een volledige lesmethode gebeurt dan ook altijd in teams van tientallen mensen en neemt jaren in beslag. Aan deze methodes leverde ik een substantiële bijdrage als conceptontwikkelaar, auteur, ict-auteur of combinaties daarvan.

boeken

Aan deze boeken werkte ik als auteur. Ik was verantwoordelijk voor de research, de opzet en de teksten. Bij sommige boeken deed ik dat alleen, bij andere als lid van een klein auteursteam.

Onderzoek & analyse

Vanuit een academische achtergrond en met een scherpe geest en pen werk ik mee aan onderzoeken. Daarin verzorg delen dan de methodologische opzet, analyses, cartografie (op basis van GIS) en de verslaglegging. Dat laatste doe ik altijd in heldere, actieve taal.

Copywriting

In opdracht van bedrijven en instellingen schrijf ik commerciële en informatieve teksten voor papier, maar vooral voor het beeldscherm. Net als in mijn onderwijsmateriaal zijn mijn teksten altijd helder, actief en passend bij de doelgroep.

Uitgelicht

Op deze projecten vestig ik graag extra aandacht, omdat ze nieuw zijn of me bijzonder aan het hart gaan. Gebruik de knoppen hierboven om meer projecten te zien.